• THE RELAXED CAPSULE

Senantiasa Eid 2023

[ se.nan.tia.sa ] senantiasa

Definisi : sepanjang masa, selalu (nya); sentiasa